Kaupfélag Skagfirðinga

Sláturtíð 2022

08.08.2022

Ágæti sauðfjárbóndi!

Kjötafurðastöð Kaupfélags Skagfirðinga (KKS) og Sláturhús KVH (SKVH) birta hér með verðskrá fyrir sauðfjárinnlegg á komandi hausti.

Eins og bændum er kunnugt og fram kom í fréttabréfi afurðastöðvanna fyrr í vor, https://ks.is/starfsemi/kjotafurdastod/ , þá hafa orðið gríðarlegar hækkanir á öllum aðföngum til búrekstrar sem og allrar matvælaframleiðslu hvar sem á það er litið. Þetta hefur leitt til hækkunar á öllu matvælaverði í heiminum. Framleiðsla sauðfjárafurða hefur dregist mikið saman á undanförnum árum og fyrirséð að svo verði einnig í haust. Mikilvægt er að stöðva þá þróun.

„Sprett-nefndin“ hefur skilað af sér tillögum til ráðherra og ríkisstjórn samþykkt fjárveitingu til einskiptis stuðnings til bænda sem vonandi hjálpar eitthvað. Ljóst er hins vegar að finna þarf varanlegri lausnir til að styrkja innlendan landbúnað til lengri tíma svo hann standist samkeppni við framleiðslu frá öðrum löndum.

Eins og fram kom einnig í áður nefndu fréttabréfi þá var greidd innágreiðsla í maí inn á innlegg á komandi hausti uppá 30 kr. á kg. Tekið var mið af innleggi síðasta haust. Leggi innleggjandi meira inn á komandi hausti fá þeir 30 kr. greiddar á hvert kg dilkakjöts umfram, en sé innleggið minna þá halda þeir því sem þeir hafa þegar fengið. Þessi greiðsla er hugsuð einnig sem einskiptis aðgerð til stuðnings við sauðfjárinnleggjendur hjá afurðastöðvum okkar til að mæta þeim kostnaðarhækkunum sem dunið hafa á greininni. Þeir bændur sem koma nýir inn í viðskipti við afurðastöðvarnar í haust fá einnig greiddar í lok sláturtíðar aukalega 30 kr. á kg ofan á útgefið afurðaverð.    

 

Afurðaverð 2022

Ef tekið er mið af slátrun og flokkun hjá KKS síðastliðið haust þá verður greitt að meðaltali 709 kr. fyrir kg á innlagt dilkakjöt á komandi hausti. Ofan á það bætast svo 30 kr. eins og fyrr greinir.

Verð á FR og VR flokka hækkar einnig talsvert eða um 15-35% mismunandi eftir flokkum.

Ef tilefni verður til endurskoðunar á afurðaverð í aðdraganda sláturtíðar þá verður það tilkynnt um leið og ákvörðun breytinga liggur fyrir.

Ný gjaldskrá og afurðaverð fyrir sauðfé er kominn inn undir liðnum Afurðaverð til bænda, https://ks.is/starfsemi/kjotafurdastod/afurdarverd-til-baenda/ .

 

Breytingar vegna heimtöku

Breytingar hafa verið gerðar vegna afhendingar á heimtöku sem borgar sig að kynna sér inná Reglur um heimtöku á heimasíðunni, https://ks.is/starfsemi/kjotafurdastod/pontun-fyrir-heimtoku/reglur-um-heimtoku/ , undir liðnum Afhending. Auk þess er nauðsynlegt að kynna sér eða rifja upp heimtökureglurnar, hvert pöntun á að berast og hvenær, sögun o.s.frv. Mikið atriði er að virða afhendingartíma heimtöku sem sótt er en hana má finna undir Opnunar- og afgreiðslutímar á heimasíðunni, https://ks.is/starfsemi/kjotafurdastod/opnunar-og-afgreidslutimar/ .

 

Nýjir innleggjendur

Við viljum eindregið benda nýjum innleggjendum á að kynna sér heimasíðuna og viðskiptavef KS. En inná heimasíðunni má finna t.a.m. atriði sem að snúa að því hvað ber að hafa í huga fyrir flutning, hrútadaga, eyðublöð fyrir nýja innleggjendur svo eitthvað sé nefnt. Á viðskiptavef KS má finna alla vigtarseðla, reikninga og afreikninga.

 

Sláturtíð hefst

Sláturtíð hefst þriðjudaginn 6. september næstkomandi hjá KKS og 29. ágúst hjá SKVH. Ef breyta eða panta þarf fyrir slátrun þarf að gera það tímanlega. Í KKS hjá Óla Viðari í síma 455 4593 eða senda tölvupóst á oli.andresson@ks.is og hjá SKVH hjá Sveinbirni í síma 895 1147 eða me tölvupósti á svenni@skvh.is . Áætlað er að ljúka slátrun í viku 43.

 

Til baka

Hafa samband